Frequently Asked
Questions

Watch

movie

MORE +

POS

Hardware & Network

moreAdmin

พบกับคำถามที่ถามบ่อยและ บทความที่เกี่ยวกับการติดตั้ง

สินค้า

พบกับคำถามที่ถามบ่อยและ บทความที่เกี่ยวกับการติดตั้ง

Tablet

พบกับคำถามที่ถามบ่อยและ บทความที่เกี่ยวกับการติดตั้ง

ลูกค้า

พบกับคำถามที่ถามบ่อยและ บทความที่เกี่ยวกับการติดตั้ง

การลงทะเบียน

พบกับคำถามที่ถามบ่อยและ บทความที่เกี่ยวกับการติดตั้ง

การเตรียมข้อมูลร้านค้า

พบกับคำถามที่ถามบ่อยและ บทความที่เกี่ยวกับการติดตั้ง

การขาย

พบกับคำถามที่ถามบ่อยและ บทความที่เกี่ยวกับการติดตั้ง

ข้อมูลหลังการขาย

พบกับคำถามที่ถามบ่อยและ บทความที่เกี่ยวกับการติดตั้ง

moreAdmin

พบกับคำถามที่ถามบ่อยและ บทความที่เกี่ยวกับการติดตั้ง

 • 1

  ผู้ใช้สามารถแก้ใขสิทธ์ตัวเองได้หรือไม่ ?

  ได้ถ้าครบเงื่อนไข (มีสิทธ์เข้าเมนูผู้ใช้,เฉพาะการลดสิทธิ์) เฉพาะ User ที่เป็น Parent node เท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ให้ได้ ถ้าต้องการแก้ สิทธิ์ของ CS LoxInfo User1 ต้องให้ Admin CS LoxInfo แก้ไขให้เท่านั้น

 • 2

  ผู้ใช้สามารถเปลี่ยน Dealer ของลูกค้าได้หรือไม่ ?

  ได้ถ้ายังไม่เคย Activate

 • 3

  Dealer ระดับเท่ากัน จะเห็นลูกค้า ของ Dealer อื่นที่ระดับเท่ากันหรือไม่ ?

  ไม่เห็น(ตรวจสอบทั้งระดับ และ Chain ตาม User Login)

สินค้า

พบกับคำถามที่ถามบ่อยและ บทความที่เกี่ยวกับการติดตั้ง

 • 1

  ไม่ต้องการให้พนักงานเห็นต้นทุน ทำได้หรือไม่อย่างไร

  กำหนดสิทธิ์การเห็นต้นทุนได้ที่หน้าจอผู้ใช้ อยู่ในเมนูจัดการข้อมูลของระบบหลังร้าน

 • 2

  ระดับราคาคืออะไร ฉันต้อง กำหนดหรือไม่

  เนื่องจากอาจมีการขายสินค้าให้กับลูกค้าแต่ละรายในราคาที่ไม่เท่ากัน ระบบจึงให้สามารถกำหนดราคาขายปลีกได้ 3 ระดับ เพื่อให้นำระดับราคานี้ไปผูกกับลูกค้าแต่ละรายได้

 • 3

  ต้องการเพิ่มจำนวนสินค้าตามที่ซื้อมาทำอย่างไร

  1.เข้าหน้าใบซื้อ
  2.กำหนดผู้จำหน่าย
  3.เลือกรายการสินค้า(สินค้าที่ยังไม่มีในระบบ ต้องเพิ่มข้อมูลสินค้าก่อน)
  4.ระบุจำนวนราคาที่ซื้อมา
  5.อนุมัติ

 • 4

  ต้นทุนที่ระบบใช้ เป็นแบบใหน

  Average Cost

 • 5

  ระบบรองรับสินค้าแบบใหนบ้าง

  1.สินค้าทัวไปที่มี บาร์โค้ด
  2.รองรับการจัดสินค้าชุด
  3.รองรับสินค้าเครื่องชั่ง(อ่านราคาจาก บาร์โค้ด)
  4.รองรับสินค้าแบบน้ำหนัก(รับน้ำหนักเพื่อคำนวนราคาตามที่กำหนดไว้ในหน้าสินค้า)
  5.รองรับสินค้าราคาเปลี่ยนแปลงบ่อย หรือกรณีขายเองรู้ราคาสินค้า ไม่อยากไปแก้ไขราคาที่หน้าจอสินค้าบ่อยๆ
  6.ยังไม่รองรับสินค้า Serial ในตอนนี้

 • 6

  กรณีมีบาร์โค้ดมากกว่า 3 บาร์โค้ดต้องทำอย่างไร

  สามารถเพิ่ม Barcode 4, 5, ..., n ได้ที่หน้าจอสินค้าของระบบหลังร้าน โดยค้นหารหัสสินค้าที่ต้องการเพิ่ม Barcode ขึ้นมา แล้วทำการเพิ่มที่ Tab ราคาสินค้า

Tablet

พบกับคำถามที่ถามบ่อยและ บทความที่เกี่ยวกับการติดตั้ง

 • 1

  เข้า Google Play ผ่าน Tablet ทำไมถึงไม่เจอ โปรแกรม more+ ทั้งที่กรองด้วย Adasoft ?

  1.Tablet ต้องเป็น Android 4.0 ขึ้นไป
  2.Tablet ต้องรองรับ GPS
  3.Tablet ต้องรองรัับ Wifi

 • 2

  อุปกรณ์ Taplet จดทะเบียนสรรพากรได้หรือไม่ ?

  ได้...อ้างอิง ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 46)

ลูกค้า

พบกับคำถามที่ถามบ่อยและ บทความที่เกี่ยวกับการติดตั้ง

 • 1

  การบันทึกประวัติรถยนต์ที่มาใช้บริการ เช่น ลูกค้า 1 คน มีประวัติรถยนต์ที่หลายคัน สามารถทำได้หรือไม่ ?

  ไม่รองรับ

การลงทะเบียน

พบกับคำถามที่ถามบ่อยและ บทความที่เกี่ยวกับการติดตั้ง

 • 1

  Tablet ไม่มี Simcard จะOnline อย่างไร ?

  กรณี ร้านไม่มี Wifi Router สามารถใช้ Smart Phone เปิด portable Wifi แต่จะไม่สามารถ พิมพ์สลิปผ่านเครื่องพิมพ์ได้
  กรณี ร้านค้ามี Wifi Router ที่ออก internet ได้ สามารถ ใช้งานได้ปกติ รวมทั้งพิมพ์สลิป
  กรณีไม่สามารถเข้าถึง Internet ได้ด้วยวิธีใดๆ สรุปจะไม่สามารถใช้ Application ได้

 • 2

  ถ้ามี Tablet หลายเครื่อง สามารถ Activate จากเครื่องเดียวได้หรือไม่ ?

  ไม่ได้ ต้องยืนยันระบบด้วยเครื่องที่จะใช้งานจริง(menu add Device) จากนั้น Acitve ใช้งาน (Menu Activate) และ ต้อง Online Internet ได้เท่านั้น

 • 3

  การสั่งซื้อ และ Product Key คืออะไร ?

  1.การสั่งซื้อ
  - ใบสั่งซื้อ 1 ใบ สามารถระบุได้หลาย License (1 License ต่อ 1 เครื่อง)
  - สามารถ สั่งเองผ่าน AdaRegister(สามารถเลือก Package ระยะเวลา-->การชำระเงินผ่าน ธนาคาร บัตรเครดิต เงินสด -->ต้องรอให้ more+ Admin ตรวจสอบหลักฐานการชำระก่อนจึงจะ Activate ได้)
  - สั่งผ่านตัวแทนจำหน่าย(สามารถเลือก Package ระยะเวลา-->ชำระเงินผ่าน ธนาคาร บัตรเครดิต เงินสด -->ต้องรอให้ ตัวแทนจำหน่าย ตรวจสอบหลักฐานการชำระก่อนจึงจะ Activate ได้)
  2.Product Key
  - ลักษณะเหมือนการซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพฑ์ (1 กล่อง/ ต่อ 1 License ต่อ 1 เครื่อง)
  - สามารถนำ Product Key มากรอก ยืนยันเปิด Licens ใช้งานได้ทันที ไม่ต้องรอ Admin

 • 4

  ถ้าต้องการสั่งซื้อไปใช้หลายๆเครื่องต้องสั่งซื้อทุกเครื่องหรือไม่ ?

  ไม่ต้อง(สามารถมาสั่งซื้อจากเครื่องหลัก โดยระบุจำนวน License/Device ที่ต้องการใช้งาน)

 • 5

  ถ้าไม่ต้องการ สั่งซื้อ หรือ Active บ่อยๆ ทำอย่างไร ?

  เลือก Package 12 เดือน กรณีต้องการนานกว่านั้น ติดต่อ Call Center เพื่อ สั่งซื้อ Package พิเศษ ระยะเวลาตามต้องการ

 • 6

  ทำไม่ต้องสั่งซื้อใหม่หลายๆครั้ง ?

  แต่ละPackage/License ที่ซื้อมีระยะเวลาการใช้งาน (1 เดือน,3 เดือน,6 เดือน,12 เดือน) ถ้าซื้อแล้วไม่ใช้ในเวลา 2 ปี(ถ้าไม่ Activate) ก็จะหมดอายุ เมื่อครบกำหนดการใช้งาน หรือ หมดอายุ ต้อง ซื่อ License ใหม่

 • 7

  ไม่ลงทะเบียนได้หรือไม่ ?

  ไม่ได้ ถ้าต้องการใช้งานจริง เพราะ ต้องเพิ่ม บัญชีสำหรับเปิดใช้งานพื้นที่บน Cloud เป็นข้อมูลอ้างอิงในการอนุญาตใช้งาน
  ได้ ถ้าเป็นการทดลองใช้งาน

 • 8

  สามารถลองทดสอบใหม่หลายๆครั้งได้หรือไม่

  ได้

 • 9

  สามารถปรับลด/เพิ่ม Versioin ได้หรือไม่ อย่างไร

  ได้
  1.แจ้ง Call Center ให้ตรวจสอบ Licens คงเหลือ
  2.Call Center ปรับเพิ่ม/ลด Version มีผลให้ระบบจะยกเลิก License เดิมทั้งหมด
  3.เข้าสู่กระบวนการเพิ่ม Licens ใหม่ (Order,Product Key)

 • 10

  หาก License หมดอายุแล้วข้อมูลการขายจะหายหรือไม่

  หมดอายุไม่เกิน 3 เดือน สามารถต่ออายุใช้งานได้ทันที
  หมดอายุเกิน 3 เดือนต้องแจ้ง Call Center
  Process Backup Restore(*** มีค่าใช้จ่าย)
  เกิน 2 ปี จะถูกลบทิ้ง

 • 11

  หลังใช้งานสามารถยกเลิกใช้งานระบบได้หรือไม่

  ยกเลิกการใช้งานได้(ระบบจะไม่มีการ คืน License ที่เหลือ หรือ ค้างอยู่)

การเตรียมข้อมูลร้านค้า

พบกับคำถามที่ถามบ่อยและ บทความที่เกี่ยวกับการติดตั้ง

 • 1

  ข้อมูลพร้อมใช้ คืออะไรบ้าง ต้องทำอย่างไร

  ข้อมูลพร้อมใช้คือชุดฐานข้อมูลสินค้า ที่ลูกค้าสามารถนำมาตั้งราคาขายได้เลยไม่ต้องกรอกข้อมูลอื่นๆ โดยมี 2 วิธีในการ Download
  1.สำหรับร้านค้าที่ขายสินค้า ทั่วๆไปที่มีบาร์โค้ด
  1.1 Scan download ทีละสินค้า ผ่าน moreFront
  1.2 เลือก Download ตามธุรกิจ ตาม กลุ่ม ตามสินค้า ผ่าน moreBack
  2.สำหรับธุรกิจที่มีสินค้าน้อยๆที่สินค้าเหมือนๆกันอาจไม่มีบาร์โค้ด ข้อมูลพร้อมใช้ ไม่ต้อง Download เพิ่ม
  2.1 เช่น ร้านกาแฟ
  2.2 ร้านเสริมสวย

 • 2

  ถ้าต้องการเพิ่มข้อมูลสินค้าของตัวเองทำได้หรือไม่อย่างไร

  สามารถเพิ่มข้อมูลสินค้าได้เอง ที่หน้าจอสินค้า อยู่ในเมนูสินค้าคงคลังของระบบหลังร้าน

 • 3

  เครื่องจุดขายคืออะไรทำไมต้องมี

  การกำหนดข้อมูลเครื่องจุดขายเป็นการสร้างข้อมูลเพื่อระบุว่าในระบบมีเครื่อง Tablet กี่เครื่อง มีอุปกรณ์ต่อพ่วงอะไรบ้าง โดยเครื่องจุดขายที่เป็น Tablet จะมีประเภทเครื่องเป็น ขายปลีก Mobile

 • 4

  สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานของพนักงานแต่ละคนได้หรือไม่ อย่างไร

  กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ได้ที่หน้าจอผู้ใช้ อยู่ในเมนูจัดการข้อมูลของระบบหลังร้าน

 • 5

  รอบการขาย คืออะไร ไม่กำหนดได้หรือไม่

  เนื่องจากต้องระบุรอบการขายในรายการบิลขายด้วย โดยรายละเอียดของแต่ละรอบการขายจะประกอบด้วย รหัสรอบขาย วันที่การขาย รหัสแคชเชียร์ที่ทำการขายในรอบนั้น จำนวนบิลขาย/บิลคืน ยอดเงินรวม ยอดรับชำระ

การขาย

พบกับคำถามที่ถามบ่อยและ บทความที่เกี่ยวกับการติดตั้ง

 • 1

  การชำระค่าบริการเป็นคูปอง สามารถทำได้หรือไม่ ?

  ถ้าตั้งสินค้าเป็น บริการ สามารถ ขาย และชำระได้แบบ คูปองได้

 • 2

  ขนาดตัวอักษรของชื่อสินค้าที่หน้าจอขาย เล็กไป สามารถเปลี่ยนได้หรือไม่ ?

  Tablet สามารถ ปรับขนาด Font ได้ 4 ขนาด Small ,Normal ,Large ,Huge โดยเข้าที่เมนูตั้งค้า(Setting)- ->แสดงผล(Display)-->ขนาดอักษร(Font Size)

 • 3

  ใบเสร็จชำระเงินแบบคูปองยอดเต็มจำนวน ทำใมถึง มียอดค้างชำระ 1 บาท

  ต้องตรวจสอบ option อนุญาตให้ลด ที่หลังร้านครับ ว่า มีการกำหนด ยอดขั้นต่ำคงเหลือ หรือไม่

ข้อมูลหลังการขาย

พบกับคำถามที่ถามบ่อยและ บทความที่เกี่ยวกับการติดตั้ง

 • 1

  ต้องการทราบว่าวันนี้มีเครื่องใหนเปิดการขายบ้าง

  ไปที่ระบบหลังร้าน เข้าเมนูขายปลีก-->เช็คยอดขายหน้าร้าน

เวอร์ชั่น 3.0Hpm

พบกับคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับ ​Adapos เวอร์ชั่น 3.0Hpm

 • 1

  กรณีที่สินค้าเป็นประเภทที่ ราคามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอๆ แต่ ไม่อยากทำเอกสารปรับราคาเองบ่อยๆ ต้องทำอย่างไร?

  กำหนดให้รหัสสินค้าที่ต้องการนั้น ใช้ราคาแบบแก้ไขได้ ซึ่งเวลาทำการขายโปรแกรม AdaPosFront จะช่วยอำนวยความสะดวก ให้สามารถระบุราคาสินค้าตามที่ต้องการได้เลยค่ะ

 • 2

  หากต้องการให้โปรแกรมคำนวนส่วนลดให้กับสมาชิกอัตโนมัติ เช่น ต้องการให้ส่วนลดเฉพาะลูกค้าสมาชิก 5% ต้องทำอย่างไร?

  เข้าโปรแกรม AdaPosBack ให้ไปที่ เมนูจัดการข้อมูล > ลูกค้า ค้นหารหัสลูกค้าสมาชิกที่ต้องการ > ที่แท็บข้อมูลอื่นๆ ในช่องส่วนลดขายปลีก ให้ใส่ค่าเป็น 5% [หากระบุเพียงตัวเลขจะหมายถึงการลดเป็นจำนวนบาท] เมื่อสมาชิกคนดังกล่าวมาซื้อสินค้า ก็จะได้รับส่วนลดในบิลทันที 5% ตามที่ต้องการค่ะ

 • 3

  ต้องการชำระค่าสินค้าเป็น 0 บาท [ลด100%] ซึ่งอาจเกิดจากกรณี เช่น ขายให้กับเจ้าของร้าน หรือ เบิกของไปเยี่ยมลูกค้า แต่ต้องการให้เก็บข้อมูลเป็นการขายออกไป

  ให้ทำการกำหนดออปชั่นดังนี้ เข้าโปรแกรม AdaPosBack ไปที่เมนู เครื่องมือ > ตัวเลือก > ดูรายละเอียด ในหัวข้อ " ยอดต่ำสุดหลังหักส่วนลดลูกค้า" ที่ค่ากำหนดเอง ให้ใส่ค่าเป็น 0 แล้ว กดปุ่มตกลง และเมื่อทำการรับชำระที่บิลขาย ที่โปรแกรม AdaPosFront สามารถ ระบุยอดส่วนลดเต็มจำนวนตามบิล แล้วกดปุ่มลดเป็นบาท หรือ ระบุเป็น 100 แล้ว กดปุ่มลดเป็นเปอร์เซ็นต์ แล้วเลือก ระบุเงินที่รับชำระเงินเป็น 0 บาท และเลือกประเภทการชำระเงิน ตามปกติได้เลยค่ะ

 • 4

  สินค้าที่เพิ่มเข้าไปในระบบ มีมากกว่า 1,000 รายการ แล้วทำไม ในหน้าค้นหาสินค้าโปรแกรมจึงแสดงให้เห็นเพียง 1,000 รายการเท่านั้น หากต้องการแก้ไข ต้องทำอย่างไร?

  เนื่องค่าปกติที่โปรแกรมกำหนดให้แสดงในเบื้องต้น คือจำนวน 1,000 รายการแรก ดังนั้นหาก ต้องการให้แสดงรายการสินค้าที่มากกว่านี้ ให้ทำการกำหนดออปชั่นดังนี้ เข้าโปรแกรม AdaPosBack ไปที่เมนู เครื่องมือ > ตัวเลือก > ดูรายละเอียด ในหัวข้อ "แสดงจำนวนเรคคอร์ดเมื่อค้นหา" ที่ค่ากำหนดเอง ให้ใส่ค่าตัวเลข ตามจำนวนที่ต้องการ แล้วกดปุ่มตกลง เมื่อไปที่หน้าค้นหาสินค้าใหม่ โปรแกรมก็จะแสดงจำนวนรายการสินค้ามาให้ตามที่ได้กำหนดค่าไว้ค่ะ

 • 5

  ค้นหาสมาชิกที่ AdaPosBack >เมนู ลูกค้าพบ แต่เวลาทำการเลือกสมาชิกที่โปรแกรม AdaPosFront แล้วกลับไม่พบ หรือ หากคีย์รหัสลูกค้าสามาชิก แล้วมีข้อความแจ้งเตือนว่า " ไม่พบข้อมูล หรือ ยังไม่มีการกำหนดข้อมูล"

  เกิดจากสมาชิกคนดังกล่าว บัตรสมาชิกหมดอายุ แก้ไขได้โดย ให้ เข้าโปรแกรม AdaPosBack ไปที่ เมนูจัดการข้อมูล > ลูกค้า ทำการค้นหา รหัสลูกค้าสมาชิกที่ต้องการ > คลิกแท็บข้อมูลทั่วไป ให้ดูในช่อง วันหมดอายุบัตร กำหนดข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วกดปุ่มบันทึก เมื่อไปค้นหาที่โปรแกรม AdaPosFront ก็จะมีรหัสลูกค้าสมาชิกคนดังกล่าวแสดงอยู่ค่ะ

 • 6

  เมื่อทำการแสกนสินค้าเพื่อขาย ที่โปรแกรม AdaPosFront แล้วมีข้อความแจ้งเตือนว่า " ไม่สามารถขายสินค้ารายการนี้ได้ เนื่องจากหมดอายุการขายแล้ว"

  เนื่องจากมีการกำหนด ช่วงวันที่ขายสินค้าผิด หรือเป็นสินค้าที่หมดอายุแล้ว [มีไว้ใช้สำหรับช่วยป้องกันไม่ให้นำสินค้าหมดอายุแล้วมาขาย] สามารถแก้ไขโดย เข้าโปรแกรม AdaPosBack ไปที่เมนู สินค้า > คลิกแท็บ บันทึก2 ดูในช่อง ช่วงวันที่ขายสินค้า กำหนดข้อมูลให้ถูกต้อง >กลับไป คลิกแท็บ บันทึก1 ก่อน แล้วกดปุ่มบันทึก หากไปทำการแสกนสินค้าเพื่อขาย ที่โปรแกรม AdaPosFront ใหม่ก็จะทำได้แล้วค่ะ

 • 7

  หากต้องการเพิ่มจุดขายต้องทำอย่างไร? เช่น เดิมมีจุดขายอยู่แล้ว 2 จุดขาย แต่อยากเพิ่มจุดขาย อีก 1จุดขาย เพื่อให้สามารถใช้โปรแกรมขายพร้อมกัน เป็น 3 จุดขาย

  ในกรณีที่ เป็นการ Addition Licence AdaPosFront สามารถติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอซื้อ Licence AdaPosFront เพิ่ม จากนั้น ทางทีม Helpdesk จะทำการรีโมทเพื่อติดตั้งโปรแกรม และเปลี่ยนหมายเลขลงทะเบียนใหม่ให้ค่ะ

 • 8

  โปรแกรมแจ้งให้ทำการยืนยันสิทธิการใช้งานโปรแกรม ต้องทำอย่างไร?

  เนื่องจากโปรแกรมจะ ให้แจ้งเตือน ให้ทำการยืนยันสิทธิการใช้งานโปรแกรมทุกๆ 4 เดือน เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยจะแจ้งเตือนให้ทำการยืนยันสิทธิการใช้งานก่อนล่วงหน้า 1 เดือน หากไม่ทำการยืนยันสิทธิตามชื่อเครื่อง และเลยวันที่กำหนด จะส่งผลให้ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ค่ะ (อันนี้เป็นข้อควรระวังนะค่ะ) ส่วนวิธีการยืนยันสิทธิการใช้งานโปรแกรม มีดังนี้ค่ะ เข้าโปรแกรม AdaPosBack > เมนูวิธีใช้ > การลงทะเบียน > กดปุ่มลงทะเบียน

 • 9

  ไม่สามารถทำการยืนยันสิทธิการใช้งานโปรแกรมได้ควรต้องทำอย่างไร?

  แสดงว่ามีการ เปลี่ยนหรือย้าย เครื่องที่เก็บฐานข้อมูล หรือ มีการลงวินโดว์ใหม่ โดยที่ไม่ได้ตั้งชื่อให้เหมื่อนกับเครื่องที่ลงทะเบียนครั้งแรก(โดยปกติจะเป็นเครื่อง Server) จึงทำให้ไม่สามารถทำการยืนยันสิทธิการใช้งานโปรแกรมได้ ให้ทำการติดต่อทางทีม Helpdesk เพื่อทำการตรวจสอบ หรือ เปลี่ยนหมายเลขลงทะเบียนให้ใหม่ค่ะ

 • 10

  หากโปรแกรมแจ้งเตือน หมายเลขลงทะเบียนจะหมดอายุ จะต้องทำอย่างไร?

  โดยปกติโปรแกรมจะแจ้งเตือนให้ทราบก่อนล่วงหน้า 1 เดือนค่ะ สามารถติดต่อทางทีม Helpdeskเพื่อทำการเปลี่ยนหมายเลขลงทะเบียนให้ใหม่ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ค่ะ